Recykling czyli powrót do natury.

Projekt Recykling czyli powrót do natury skierowany był do dzieci edukowanych poza systemowo (edukacja domowa) i do ich opiekunów. W trakcie projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach ekologicznych. Celem warsztatów których naczelne przesłanie brzmiało: Śmieci przerywają łańcuch życia, było połączenie dwóch tematów: recyklingu śmieci oraz obiegu materii w przyrodzie.

Zajęcia ekologiczne dla całych rodzin przeprowadzone zostały przez specjalistów ekologów i biologów z Fundacji Pracownia Edukacji Żywej. Zajęcia terenowe odbyły się w lesie Murckowskim na terenie Tychów.

Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, finansowane z środków Stowarzyszenia Ekologicznego EKO- UNIA które pozyskaliśmy w ramach konkursu Małe Granty dla zrównoważonego rozwoju.

Może Ci się również spodoba