Konferencja Empatii w Katowicach- byliśmy tam

Konferencja była wydarzeniem edukacyjnym, które obfitowała w panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania z ekspertami z zakresu empatii.Empatii dla człowieka, rodzica, dziecka; empatii dla ciała i zdrowia; empatii dla emocji, myśli i zachowania.

Celem konferencji było promowanie postaw empatycznych wobec siebie i drugiego człowieka. Organizatorzy chcieli społeczności lokalnej przybliżyć ideę Nonviolent Communication, o której Marshall Rosenberg pisze, że jest „naturalnym stanem serca” ułatwiającym budowanie relacji opartej na szacunku, uważności i równorzędności.

Konferencyjna przestrzeń była miejscem promocji komunikacji opartej na kluczowych założeniach Porozumienia bez Przemocy.

Konferencja odbyła się 1 października w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”, Filia Dąb, Katowice, ul Krzyżowa 1

 

konferencja empatii

Może Ci się również spodoba